Стефан Велков: За съжаление в тази среща ни ощетиха съдиите