Цонов и Начева преследват нови призови класирания през 2018 г.