Георгиева и Станкович: Имаме букет от цели през 2018-а