Ивайло Захариев: Приех това предизвикателство и ще се бия истински